Monday, October 20, 2008

Dialog di pintu rumah Rasulullah..

Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq r.a dan Ali Bin Abi Talib r.a pergi berkunjung ke rumah Rasulullah s.a.w. Setibanya kedua-duanya di depan pintu rumah Baginda, mereka berdua saling mendorong rakannya untuk masuk terlebih dahulu.

Abu Bakar : Majulah kau,ya Ali!

Ali : Bagaimana aku akan mendahuluimu, Ya Abu Bakar, sedang Rasulullah sendiri pernah bersabda tentang engkau, ”Belum pernah matahari terbit atau terbenam atas seseorang sesudah para nabi, lebih utama daripada Abu Bakar.”

Abu Bakar : Mana mungkin aku akan mendahuluimu, Ya Ali, sedang Rasulullah juga pernah bersabda: ”Aku telah menikahkan wanita terbaik untuk lelaki yang terbaik, aku nikahkan puteriku Fatimah dengan Ali Bin Abi Talib”.

Ali : Mana mungkin aku mendahuluimu,Ya Abu Bakar,sedang Nabi s.a.w pernah bersabda: ”Kalau iman umat ini ditimbang dengan iman Abu Bakar, tentu akan lebih berat iman Abu Bakar.”

Abu Bakar : Mana mungkin aku akan mendahuluimu,Ya Ali, sedang Nabi s.a.w pernah bersabda tentang engkau ”Dikumpul Ali Bin Abi Talib di Mahsyar di hari kiamat kelak berkenderaan dengan Fatimah,Al- Hasan dan Al-Husin,lalu orang-orang bertanya, ”Nabi, siapa gerangan itu?” Lalu ada yang menjawab, ” Dia bukan Nabi, tapi Ali Bin Abi Talib dan keluarganya.”

Ali : Mana mungkin aku akan mendahuluimu, Ya Abu Bakar,sedang Nabi s.a.w pernah bersabda tentang engkau, ” Kalau aku harus mempunyai kekasih selain daripada Rabbku, tentu aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku.”

Abu Bakar : Mana mungkin aku akan mendahuluimu, Ya Ali,sedang Nabi s.a.w pernah bersabda tentang engkau, ”Pada hari kiamat aku bersama Ali, lalu Allah berfirman kepadaku, ” Wahai kekasihku, aku telah pilihkan untukmu, Ibrahim Al-Khalil sebagai ayah terbaikmu, dan aku telah pilihkan untukmu Ali sebagai saudara dan sahabat terbaikmu.”

Ali : Mana mungkin aku akan mendahuluimu, Ya Abu Bakar,sedang Allah taala telah berfirman tentang engkau, ”Dan orang yang datang membawa kebenarandan orang yang membenarkannya, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa.” (Azzamar 33).

Abu Bakar : Mana mungkin aku akan mendahuluimu, Ya Abu Bakar,sedang Allah taala telah mengisyaratkan engkau di dalam firmanNya: ”Dan di antara manusia yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredhaan Allah dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambaNya.” (Al-Baqarah:207).


Pada kedua-duanya sedang asyik membincangkan keutamaan rakannya,malaikat Jibril alaihissalam datang berkunjung kepada Rasulullah s.a.w seraya berkata, ”Ya Rasulullah s.a.w, di luar sana ada Abu Bakar dan Ali hendak menemuimu. Pergilah menjemput keduanya.....”

Maka Rasulullah s.a.w segera bangkit dari duduknya, menyambut mesra dan mempersilakan masuk kedua sahabatnya yang mulia itu. Rasulullah s.a.w menempatkan Abu Bakar di sebelah kanannya dan Ali di sebelah kirinya, seraya berkata kepada mereka, ” Demikianlah kami kelak dibangkitkan di hari kiamat.”

No comments: